Visie Stichting Kennismakelaars - Kennismakelaars

Zoek op de site
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Informatie
Visie

Stichting Kennismakelaars biedt professionalisering van het maatschappelijk middenveld. Organisaties,  instellingen en bedrijven worden door middel van maatschappelijke betrokkenheid, samengebracht door analyse, beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen en vernieuwend te denken,

Stichting Kennismakelaars streeft naar het verbinden van organisaties, door de markt te verkennen en vernieuwende onderwerpen en thema’s te agenderen: Door de bottom-up methode streeft de stichting naar vernieuwing en stemt haar vraag en aanbod daar op af,

Stichting Kennismakelaars biedt ruimtes voor workshops, vergaderingen en cursussen, lezingen en trainingen aan met als doel, elkaar te ontmoeten, kennismanagement te stimuleren en van elkaar te leren.

Stichting Kennismakelaars bemiddelt tussen het bedrijfsleven, sociale instellingen en scholen voor maatschappelijke stage en verantwoord, betrokken ondernemen en bevordert nieuwe inzichten en processen,

Stichting Kennismakelaars biedt projecten aan die wijk- en buurtgericht zijn, vanuit de burger, het bedrijfsleven of een maatschappelijke organisatie en streeft naar klantgericht ondernemen.

Stichting Kennismakelaars biedt (hoogopgeleide) werkzoekenden en vrijwilligers een zinvolle dagbesteding en streeft naar het samenwerken aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt,

Stichting Kennismakelaars streeft naar vernieuwing in durven, denken en doen en verbindt deze informatie met nieuwe (sociale) media, projecten en activiteiten.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu